donderdag 8 september 2011

Dag van de geletterdheid


Vandaag 8 september is de Internationale dag van de laaggeletterdheid, nog steeds zijn er mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen van teksten.
Vroeger zij men het zijn analfabeten maar laaggeletterdeheid gaat verder dan dat. Het is niet enkel moeite met lezen maar ook het niet beschikken over de basisvaardigheid om informatie te verwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld niet met de computer werken of hebben de basis van rekenen niet onder de knie. Doordat de kennismaatschappij steeds hogere eisen stelt, neemt de groep laaggeletterden toe.
Voor deze mensen bestaat is er het Centrum voor Basiseducatie.
Bij Basiseducatie kunnen volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan hun basisvaardigheden opfrissen en versterken. Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun werksituatie of tijdens het volgen van een (beroeps)opleiding moeite ondervinden met basisvaardigheden op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming, dan kan het opleidingsaanbod van Basiseducatie hen nieuwe kansen bieden.

Ook in onze gemeente is er zo een centrum, gelegen in de Burgemeester Laenenstraat 7 bus 34, dat op regelmatige basis samenwerkt met de bibliotheek en hun cursisten motiveert om boeken te lezen. Ons aanbod voor hen is beperkt maar wordt steeds aangevuld ook verschijnt er 1x per week de krant Wablieft, met het nieuws in eenvoudige, begrijpbare taal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten