zondag 17 oktober 2010

Werelddag van verzet tegen armoede

Vandaag, 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. 2010 is bovendien het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Maar verandert hierdoor de situatie? Wat is armoede?

De harde cijfers: bijna één op de vijf kinderen in België leeft in een gezin met een inkomen lager dan de armoedegrens. De helft van de gehuwde vrouwen heeft minder dan 607 euro pensioeninkomen per maand. 35% van de Vlamingen leeft in armoede of loopt ernstige risico’s om in armoede te verzeilen. Steeds meer mensen vallen door de mazen van onze welvaartsstaat.

Donderdag 21 oktober om 20.15u. vertelt Bart Demyttenaere in de bibliotheek over zijn boek “In vrije val: armoede in België”. Voor dit boek trok de auteur een tijdlang door de marge van onze hoofdstad en dit leverde geen fraai toeristisch plaatje op. Zijn diepteportretten van kansarme Vlamingen in zijn boek “In vrije val: armoede in België” grijpen naar de keel.

Na de lezing is er uitgebreid de kans om met de schrijver in interactie te treden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten